Obsah

Založení Sboru dobrovolných hasičů Trhový Štěpánov

Okresní hejtmanství v Benešově nařizuje, aby v každém větším městečku a obci byly utvořeny hasičské sbory. A tak po předešlých schůzích v roce 1882 se schází obecní zastupitelstvo, aby ze svých řad zvolilo a ustavilo spolek „Sbor dobrovolných městských hasičů v Trhovém Štěpánově.“ Ve sboru musí býti občané bezúhonní, opravdu čestní lidé města Štěpánova.

V hostinci u Huličků se 30.ledna 1883 ve 2 hodiny odpoledne zakládá „Sbor dobrovolných městských hasičů v Trhovém Štěpánově.“

 Jeho zakládající členové jsou:
 •     František Bejček, farář starosta sboru 1883 až 1906
 •     Emanuel Hulička náměstek
 •     Karel Návara, řídící učitel jednatel
 •     František Kott velitel
 •     František Klinkera, učitel pokladník
Další členové, kteří byli u kolébky našeho sboru:
 • Josef Houdek – učitel
 • Josef Hulička – hostinský
 • Antonín Klinkera – mlynář
 • Antonín Hosperger
 • František Bílek
 • Václav Zeman
 • Josef Hulička
 • František Novotný
 • František Albrecht
 • Josef Zadák
 • Josef Svoboda
 • Antonín Tomaides
 • Josef Prokop
 • Josef Vondrák
 • Alois Johanis